Vårt team

Vi hjälper dig hela vägen

Eurocredit har gjort tre topprekryteringar för att leda bolaget framgångsrikt in i sin nya digitaliserade affärsmodell tillsammans med IT specialister som representerar branschens mest innovativa fömågor, under ledning av Claes Svensson.


Claes Svensson

Chief Executive Officer

Niklas Pettersson

Chief Operations Officer, med 16 år inom inkassobranschen varav senaste 7 åren som ansvarig för digitalisering- och effektiviseringsteamet hos stort europeiskt inkassobolag.

Jonas Lennesten

Chief Commercial Officer, med 5 år inom inkassobranschen, fd Senior Business Analyst inom stort europeiskt inkassobolag tillika tekniskt ansvarig och kontaktperson för pan-europeiska klienter.

Annica Johansson

IT Business Partner, med 17 år inom inkassobranschen, fd Senior System Specialist hos stort europeiskt inkassobolag.