Inkasso

Med slutkundens behov i centrum

Genom att hantera hela fakturaflödet i samma system ges möjlighet till analys av slutkunden. Oavsett i vilken del av processen fakturan befinner sig, finns möjlighet att erbjuda inloggning till Mina Sidor för omedelbar betalning, alternativt att kunden kan bekräfta sitt medlemskap och fortsatta kundrelation.

Vi genererar ett ökat- och snabbare kassaflöde genom vår unika beslutsmotor som gör det möjligt att hantera stora volymer ärenden med individuell bedömning per person.