Kontakt

Har du fått ett brev från Eurocredit?

Är du ombud för någon annan?

Tystnadsplikt enligt 11 § inkassolagen råder inom vår verksamhet. För att ta del av någon annans ärende behöver du som ombud inkomma med en fullmakt, registerutdrag om ställföreträdarskap eller familjebevis.

Klicka på länken nedan för att komma till vår fullmaktsblankett.

Fullmakt.pdf

Maila fullmakten till: info@euro.se