Juridiska tjänster sedan 1988

För Avtal, Tvist & Konsultation - Vi är lyhörda och anpassar oss efter våra kunders önskemål.

Våra samarbetspartner

För att ytterligare förstärka vår kompetens och vårt tjänsteutbud till fördel för våra kunder har Eurocredit ett nära samarbete med välrenommerade Jansson & Norin Affärsjuridik där Ni som kund till oss kan få hjälp med Era tvistiga fordringar men också vid andra juridiska frågor som uppkommer i din verksamhet. Jansson & Norin är verksamma över hela landet, med kontor i Göteborg och Stockholm.

Exempel på vad vi erbjuder:

Vi kan hjälpa Er och Ert företag med bl a:
•Förhandlingar och processer
•Fordringsrätt
•Bolagsrätt
•Avtals- och köprätt

Vi ser lösningen

Tillsammans med vår samarbetspartner så blir vår samlade kompetens och erfarenhet kring juridiska frågor ett mycket värdefullt verktyg för dig som uppdragsgivare. Vägen till lösning kan vara snårig och svår men genom ett nära samarbeta så hittar vi vägarna framåt.

Våga investera i framtiden genom trygga avtal och juridisk vägledning

Tvister är en oundviklig del av företagsvärlden och ofta, men inte alltid, handlar det om att en part anser sig ha en fordran på en annan. I övrigt skiljer sig alla ärenden åt. Det parterna är oense om kan gälla tolkning av avtal, felaktigt eller för sent utfört arbete, fel pris eller något annat.
De flesta företag råkar någon gång ut för en tvist. Det kan handla om allt från att inte få betalt av sin kund eller att man inte är överens om hur ett avtal skall tolkas.
Vi kan genom vår samarbetspartner Jansson & Norin företräda er inför en rättegång med bedömning av ärendet och kontakter med motparten. Vi företräder er vid förlikningsförhandlingar och under hela processen i domstol. De flesta företag har rättsskydd i sin företagsförsäkring vilket täcker en del av kostnaderna för ombudet. Genom att vända er till oss så fort en tvist uppstår kan vi hjälpa er att uppnå den mest fördelaktiga lösningen utifrån er situation och era förutsättningar.
Det är vanligt att man i avtal mellan företag anger att tvister ska lösas genom ett skiljeförfarande och en stor del av alla kommersiella tvisterna avgörs i verkligheten inte av allmän domstol, utan inom ramen för ett sådant förfarande.
Processformen har många fördelar. En av dem är att de skiljemän som utses ofta har specialistkompetenser inom det område som tvisten rör. Det gör att tvisten blir mer rättvist bedömd och att man får ett snabbare avslut på konflikten men det ställer också högre krav på sakkunskapen hos de som agerar ombud.
Tack vare att vår samarbetspartner har kunskaper från många olika branscher och erfarenhet från flertalet rättsområden kan vi anta denna utmaning. Vårt mål är alltid att finna den mest kommersiellt förmånliga lösningen för dig som klient och tillsammans med dig lägger vi upp en strategi för att nå det målet. Ring oss så berättar vi mer om våra juridiska tjänster.

Jag vill bli kontaktad

Kontakta oss på Eurocredit via telefon +46 857 930 500 eller mail, du väljer vad som passar dig bäst.
Eurocredit har öppet mån-fre 10:00-12:30.


    Juridiska tjänster till företag och privatpersoner

    Vi hjälper företag och privatpersoner lösa eventuella tvister som uppstått. Det är oundvikligt att företag inte komma i tvist ibland och man kan behöva juridisk rådgivning. Fokuset bör ligga på vardagliga verksamheten och se framåt. Vi är erfarna i dessa frågor och får snabbt en bedömning om vem som har rätt. Vårt beslut ger också en viss tyngd bakom sig och du kan känna dig trygg och återgå till verksamheten.

    Det händer att man krediterar en faktura för snabbt eller går med på avtal man inte behöver gå med på för att man fått bilden av det. Lagarna uppdateras också regelbundet vilket vi har god koll på. Exempelvis uppdaterades upphandlingslagstiftningen nyligen. Kontakta oss om ni behöver juridiska tjänster från en erfaren spelare sedan 1988 som är lyhörda för et anpassat samarbete.