Betalningspåminnelse där vi ser till att du får betalt

Vi sköter påminnelsehanteringen och den löpande avräkningen.

Betalningspåminnelse

Du kan skicka ut enstaka eller hela er kravhantering/påminnelsehantering till oss så faller inga kundfodringar i glömska. Vi vet av erfarenhet att Eurocredits påminnelseservice lönar sig och betalningsmoralen ökar avsevärt.

Snabb överlämning

När fakturan är förfallen så skickar eller mailar du en kopia till oss så skickar vi omedelbart en betalningspåminnelse. Om Din kund inte betalar påminnelsen går ärendet automatiskt vidare för inkassohantering. Då avlastar vi er administrationen så håller du kundförlusterna nere och förbättrar likviditeten genom snabbare inkassering.

Löpande avräkning och uppdatering

Eurocredit håller koll på dina betalningar så du kan fokusera på din kärnverksamhet. Eurocredit håller dig informerad om status på dina ärenden så risken för eventuella förluster minskar dramatiskt.
Denna produkt har vi skapat för att redan på ett tidigt stadium uppnå maximal effektivitet och förbättrad likviditet. Eurocredits kravhanteringspolicy lönar sig i längden!

Fokusera på kärnverksamheten så sköter Eurocredit din påminnelsehantering

Genom att ni tillsammans med Eurocredit effektiviserar påminnelsehantering så kan du som företagare lägga mer tid på din kärnverksamhet. Efter förfallodatum sänder du oss de ärenden, via fil eller PDF som skall vidare till påminnelsehantering till Eurocredit. Snabbt och enkelt. Ni slipper du hålla koll på om kunderna betalar eller inte då Eurocredit meddelar så snart betalning inkommit samt bevakar påminnelseflödet.
En extra tjänst som Eurocredit erbjuder är att kontakta fakturamottagaren per telefon innan ärendet går vidare till Inkasso. I alla lägen prioriterar Eurocredit kundrelationen genom en professionell och personlig dialog.

Jag vill bli kontaktad

Kontakta oss på Eurocredit via telefon +46 857 930 500 eller mail, du väljer vad som passar dig bäst.
Eurocredit har öppet mån-fre 10:00-12:30.


    Konkret exempel för hur hanteringen sköts

    Många företagare upplever att det tar för mycket tid att administrera påminnelser och även att det kan vara känsligt att skicka påminnelse till en kund man kanske arbetat med i många år. Genom att anlita Eurocredit för att sköta er påminnelsehantering så kommer du frigöra tid till din kärnverksamhet. Att lägga över påminnelsehanteringen till Eurocredit är en enkel manöver och det brukar bli en rejäl förbättring i lösningsgrad redan vid första utskicket. När du gör avstämning över dina förfallna fakturor så sänder du in dem via e-post eller inläsning av fil påminnelse går iväg samma dag med Eurocredits logga samt bankgironummer samt en tydlig text som visar att påminnelsen hanteras av Eurocredit. Eurocredit sänder dagligen över betalningar samt avräkningar till er i den takt de inkommer vilket gör att det inte blir några fördröjningar. Det går snabbt att komma igång med vår tjänst för betalningspåminnelse och många företag gör detta redan idag tillsammans med Eurocredit. Ni kan även läsa mer om skillnaden mellan en påminnelse och ett inkassokrav.