Integritetspolicy

Inledning

Eurocredit AB med organisationsnummer: 556334-4470 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas av Eurocredit AB samt dotterbolag.

Eurocredit behandlar personuppgifter som behövs för att vi skall kunna tillhandahålla våra tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet. Personuppgift är bl.a. sådan uppgift som kan identifiera, direkt eller indirekt, en levande fysisk person. Personuppgifterna säkerställer att vi utför våra tjänster i enlighet med lagar och regler men även att vår kommunikation blir så relevant för dig som möjligt.

Vilka personuppgifter

De uppgifter Eurocredit sparar kan vara sådana uppgifter som behövs för uppfyllande av lagar och förordningar, följer myndighets riktlinjer och allmänna råd men även i övrigt behövs för att kunna tillvarata våra uppdragsgivares rättigheter och Eurocredit´s åtaganden därmed. Det är bland annat finansiella uppgifter såsom inkomstuppgifter, betalningsanmärkningar, betalningshistorik, skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten. Vi sparar även uppgifter som behövs för att identifiera vem du är exempelvis namn, personnr, adressuppgifter, tfn nr, mejladress. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om vilka uppgifter vi sparar.

Hur samlar Eurocredit in Data.

Eurocredit samlar in data från uppdragsgivare, myndigheter, kreditupplysningsföretag och samarbetspartners. Vi sparar även uppgifter som du frivilligt tillhandahåller vid kontakt med oss. Det kan då röra sig om mejlkopior, brevkopior alternativt tjänsteanteckningar över tfn-samtal.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur vi samlar in uppgifter.

Hur länge sparar vi uppgifterna

Vi sparar uppgifterna så länge som de behövs för att vi skall kunna fullfölja våra skyldigheter enligt lag, våra åtagande till våra uppdragsgivare eller i övrigt för att du skall kunna tillvara ta dina rättigheter med anledning av vår verksamhet. Detta gör att vi sparar uppgifter olika länge beroende på syftet med och hur relevant uppgiften är. Uppgifter som vi sparar med anledning av avtal sparas så länge som avtalet är gällande och uppgiften inte behövs för uppfyllande enligt lag eller myndighetsbeslut. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur länge vi sparar uppgifter.

Dina rättigheter

Ta del av uppgifter som vi sparar om dig.

Du har rätt att kontakta Eurocredit för att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Eurocredit kan även efter begäran, översända en sammanställning av uppgifterna till dig.

Begära att felaktiga uppgifter rättas.

För Eurocredit är det av största vikt att alla uppgifter som lagras är korrekta. Eurocredit strävar efter att självrätta eventuella felaktiga uppgifter men du har rätt att begära att en felaktig uppgift blir rättad.
Eurocredit kommer bedöma om uppgiften kan rättas, helt eller delvis om det inte strider mot vår skyldighet enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Rätt att få begära att viss uppgift raderas

Du har rätt att få begära att viss uppgifts raderas, även om uppgiften i sig inte är felaktig. Har du lämnat uppgiften frivilligt och därefter tar tillbaka ditt godkännande om att uppgiften om dig kan sparas av oss, så kommer uppgiften raderas om raderandet av uppgiften inte strider mot vår skyldighet enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut samt i övrigt inte är nödvändig för vår verksamhet.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer dina rättigheter enligt vår integritetspolicy.

Rätt att kunna klaga/invända

Vid klagomål angående hur Eurocredit använder personuppgift eller i övrigt vill utöva dina rättigheter är du välkommen att vända dig till vår klagomålsansvarige,

info@euro.se, skriv klagomålsansvarig i ämnesraden

Alternativt:

Eurocredit
klagomålsansvarig
Box 198, 421 22 Västra Frölunda

Jag vill bli kontaktad

Kontakta oss på Eurocredit via telefon +46 857 930 500 eller mail, du väljer vad som passar dig bäst.
Eurocredit har öppet mån-fre 10:00-12:30.


  Eurocredit AB är ett väletablerat finansbolag som är nischat inom fakturaköp och inkasso. Bolaget kännetecknas av konkurrenskraftiga produkter, hög servicenivå och personliga relationer och befinner sig i en stark utvecklingsfas.

  Om oss

  LÄS MER

  Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna på ett och samma ställe så du snabbt och enkelt får en överblick. Hittar du inte informationen du söker är du välkommen att kontakta oss..

  Frågor & svar

  LÄS MER

  Har du fått ett brev från Eurocredit så är du välkommen att kontakta oss på något av följande alternativ. Ring, maila eller chatta med oss så garanterar vi snabb service.

  Fått brev av oss?

  LÄS MER