Frågor & Svar

Frågor & svar om våra tjänster.

Om inkassokravet är riktigt ska betalning av skulden ske. Kontakta oss på Eurocredit om betalning inte är möjlig inom den tid som anges i kravet så diskuterar vi ditt ärende med dig.

Om du däremot tycker att kravet är felaktigt ska bestridande av kravet ske snarast. Kontakta oss, gärna skriftligen, och beskriv på vilket sätt du anser att det är felaktigt.

Nej, trots att det är vanligt att man skickar betalningspåminnelser först så är det inte en skyldighet att göra det. Undantag gällande kontrollavgifter vid olovlig parkering finns dock.

Om du varken har betalat eller bestridit kravet inom den tid som anges, och inte heller kontaktat oss för att diskutera skulden, kan ärendet komma att gå vidare till Kronofogdemyndigheten. Det sker genom en ansökan om betalningsföreläggande. För mer information om betalningsföreläggande och processen hos Kronofogdemyndigheten, se www.kronofogden.se.

Ja, ofta finns det en möjlighet att betala av sin skuld enligt en plan. Det tillkommer i de fallen en uppläggningskostnad och aviseringskostnad. Kontakta oss på Eurocredit så ser vi över ditt ärende.

Är du sen med din betalning, eller har du svårt att betala den här månaden? Då ska du kontakta oss så fort som möjligt. Ju tidigare du kontaktar oss, desto lättare är det för oss att komma fram till en lösning.

Om du fullbetalat ditt ärende enligt vårt inkassokrav avslutas ärendet så snart vi bokfört din betalning i ärendet. Vi meddelar därefter vår uppdragsgivare.

Det tar 1-3 bankdagar innan din betalning når mottagaren och inte förrän då anses den som gjord. Med andra ord bör du betala några dagar innan sista betalningsdag för att vara säker på att pengarna är på mottagarens konto i tid. Det finns ett undantag och det är hyresfordringar, de anses betalda samma dag de når post- eller bankgirot.

Så länge din skuld inte är reglerad kommer vi kontinuerligt att påminna dig om ditt ärende. Det innebär att vi skickar brev även om du inte vill ha brev eller inte kan betala just nu.

En betalningsanmärkning är en registrering i kreditupplysningsregister som indikerar att en betalning inte gjorts i tid. Den uppstår i samband med att Kronofogden meddelar utslag i mål om betalningsföreläggande eller när Tingsrätten meddelar tredskodom. Utöver detta finns det andra situationer som medför en registrering i kreditupplysningsregister. Några exempel är beslut om skuldsanering, konkurs, utmätningsförsök och näringsförbud. För juridiska personer registreras även ansökan om betalningsföreläggande. Om du betalar skulden efter att utslag eller tredskodom utfärdats kvarstår betalningsanmärkningen.

Det finns egentligen ingen åldersgräns så länge fordran inte har preskriberats. Preskriptionstiden mellan näringsidkare och konsument är normalt tre år. Preskriptionstiden mellan två näringsidkare är tio år. En fordran mellan näringsidkare och konsument som grundar sig på skuldebrev preskriberas dock först efter tio år. Preskriptionstiden kan dock brytas genom till exempel delbetalning eller annat erkännande av skulden från gäldenärens sida. Ny preskriptionstid börjar då löpa.

Nej, någon sådan generell rättighet finns inte. Om inget annat avtalats gäller den betalfrist som säljaren angivit på fakturan. Detta ska inte förväxlas med skyldigheten att betala dröjsmålsränta som regleras i räntelagen. Detta kan få till följd att en faktura ska betalas inom tio dagar men om det inte sker, och betaltiden inte var avtalad, kan fordringsägaren ändå inte debitera dröjsmålsränta förrän efter trettio dagar

Jag vill bli kontaktad

Kontakta oss på Eurocredit via telefon +46 857 930 500 eller mail, du väljer vad som passar dig bäst.
Eurocredit har öppet mån-fre 10:00-12:30.


  Eurocredit AB är ett väletablerat finansbolag som är nischat inom fakturaköp och inkasso. Bolaget kännetecknas av konkurrenskraftiga produkter, hög servicenivå och personliga relationer och befinner sig i en stark utvecklingsfas.

  Om oss

  LÄS MER

  Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna på ett och samma ställe så du snabbt och enkelt får en överblick. Hittar du inte informationen du söker är du välkommen att kontakta oss..

  Frågor & svar

  LÄS MER

  Har du fått ett brev från Eurocredit så är du välkommen att kontakta oss på något av följande alternativ. Ring, maila eller chatta med oss så garanterar vi snabb service.

  Fått brev av oss?

  LÄS MER